Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obce

Nabízíme komplexní služby pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) pro obce dle požadavků GDPR.

Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Pověřenec je osoba s odbornými znalostmi v oblasti práva a ochrany osobních údajů. Jejím úkolem je zajišťovat monitorování souladu s GDPR a poskytovat informace a poradenství.

Kdo jej musí jmenovat:

 • veřejný subjekt
 • kdo systematicky monitoruje subjekty údajů
 • kdo rozsáhle zpracovává citlivé údaje

Pověřenec musí být:

 • nezávislý
 • vázán tajemstvím
 • mimo střet zájmů

Úkoly pověřence:

 • poradenství
 • monitorování souladu s předpisy
 • kontaktní místo pro ÚOOÚ

Pověřenec pro obce

Obce jako veřejné subjekty musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zajišťujeme služby pověřence na míru potřebám obcí. Máme zkušenosti s implementací GDPR pro obce. Pravidelně školíme v oblasti osobních údajů a zároveň o tomto tématu přispíváme do odborových časopisů.

Máte o služby pověřence zájem?

Kontaktujte nás!

O nás

Holubová advokáti s.r.o. je specialistou v oblasti ochrany osobních údajů a výkonu služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. Kancelář je v současnosti vyhledávána aktéry v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví a cestovního ruchu pro implementaci zásad ochrany osobních údajů a výkon služeb pověřence pro ochranu osobních údajů.

Spolupracujeme s IT odborníky, kteří se specializují na ochranu dat v kyberprostoru.

Proč zvolit právě advokáty?

Advokáti se musí řídit přísnými předpisy, které upravují výkon tohoto povolání, proto mohou vždy zaručit:

 • odbornost
 • nezávislost
 • profesní etiku

Ceník